Látnivalóink

Polgármesteri hivatal (Hivatalok)
Cím: Kisdobsza, Fő utca 65
Telefonszám: 0673/548 016
Email: kisdobsza@dravakabel.hu
Honlap: Megtekint
Facebook: https://www.facebook.com/kisdobsza/?modal=admin_todo_tour
1
Református templom (Templomok)
Cím: Kisdobsza, Fő utca
1860-ban épült.
Petőfi szobor (Szobrok)
Cím: Kisdobsza, Fő utca 85
Világháborús emlékmű (Emlékművek)
Cím: Kisdobsza, Fő utca
1992. augusztus 20.-án leplezték le, az I. és a II. világháború elhunyt hőseinek állít emléket.
Kultúrház (Művelődési házak)
Cím: Kisdobsza, Fő utca
Könyvtár (Könyvtárak)
Cím: Kisdobsza, Fő utca 84
Teleház (Teleházak)
Cím: Kisdobsza, Fő utca 84
„Jó kis hely” – komplex gyermekprogramok megvalósítása Kisdobsza községben (Pályázatok)
Kisdobsza településén a projekt keretében egy olyan közösségi tér jön létre, amely a településen élő 0-25 éves korosztály és szüleik számára biztosít a szükségletekre épülően különféle preventív célú programokat és foglalkozásokat a szülők bevonásával, a helyi közösség fejlesztés érdekében. A projekt 44 millió forintos európai uniós támogatásból valósul meg. Az elszámolható költségek 100%-át az Európai Szociális Alap finanszírozza.
Kisdobsza térségének helyi identitást erősítő közösségi fejlesztése (Pályázatok)
A projekt elsődleges célkitűzése a közösség fejlesztésének megvalósítása, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.
Ódor József síremléke (Emlékművek)
Ódor József, 1848-49-es szabadságharc honvéd hadnagya és Kisdobsza első református lelkésze.
Helytörténeti hangosfal (Emlékművek)
Helytörténeti fal, 3 táblával és hozzájuk kapcsolódó hanganyaggal
Jó kis hely infrastrukturális hátterének kialakítása Kisdobszán (Pályázatok)
Kisdobsza településén jelen fejlesztés az EFOP-1.4.3-16 projektben tervezett „Jó kis hely” szolgáltatásoknak az infrastrukturális hátterét biztosítja. A támogatás mértéke 19,94 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósul meg.
Magyarfalu program - Nemzeti identitástudat fejlesztése (Pályázatok)
"A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"
MFP-NHI/2019
Támogatás összege: 21.313.355 Ft
Megvalósítás helye: Kisdobsza, Fő u. 65.
Magyarfalu program - Temető fejlesztése (Pályázatok)
"Temető fejlesztése"
MFP-FFT/2019
Támogatás összege: 4.998.063 Ft
Megvalósítás helye: Kisdobsza, Hunyadi J. u.
Magyarfalu program - Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása (Pályázatok)
"Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása"
MFP-TFB/2019
Támogatás összege: 13.205.802 Ft
Megvalósítás helye: Kisdobsza, Fő u. 66.